tirsdag 7. juli 2009

Kari Angvik: Flere streker

.
De rette linjene og rene interiørene er nok preget av at Kari opprinnelig er teknisk tegner og ingeniør. Denne typen tegning jobbet hun med en periode da hun var elev på Det Tverrfaglige Kunstinstitutt, og etter en pause har hun tatt dem opp igjen nå, og viser dem på utstillingen i Frognerveien 44.
.

mandag 6. juli 2009

Flere streker: Vigdis Løbach

.

På en måte jobber hun med interiør, Vigdis Løbach, med det som er inne i hodene våre. Hun viser tegning og collage der hjernen er utgangspunkt.

Sammen med hjernebildene monterer denne gangen små lapper med tekstbrokker, hentet fra notater og musikken hun hører på.

Hver for seg er dette selvstendige verk, men sammen danner de likevel en helhet.
.

søndag 5. juli 2009

Flere streker: Annelene Evensen

.På en måte kan vi si at Annelene er den som bidrar med eksteriørbildene på denne utstillingen. Et helt år satt hun og tegnet unge menn, med blyant, papir og akvarellfarger.
.