mandag 6. juli 2009

Flere streker: Vigdis Løbach

.

På en måte jobber hun med interiør, Vigdis Løbach, med det som er inne i hodene våre. Hun viser tegning og collage der hjernen er utgangspunkt.

Sammen med hjernebildene monterer denne gangen små lapper med tekstbrokker, hentet fra notater og musikken hun hører på.

Hver for seg er dette selvstendige verk, men sammen danner de likevel en helhet.
.

Ingen kommentarer: